Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
“VIP” bluzony
370.00 TMT

Erkekleriň lukmançylyk köýnegi "VIP" - nusgawy stili we täzelikleriň utgaşmasyny göz öňünde tutýan model. "VIP" köýnek - uzyn ýeňli erkekleriň lukmançylyk eşigi. Reňk üýtgemeleri bilen bezelen ýakaly köýnek. Köýnegiň reňkli goşundyly dik ýakasy reňkli lukmançylyk formasy bilen sazlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Köýnegiň gapdallarynda amatly goýma jübüeri bar. Gursak jübüsi kiçijik "Candaş" markaly bellik bilen bezelendir.

Köýnek öň tarapynda metal düwmeler bilen berkidilýär. Polat düwmelerini berkitmek we açmak aňsat. Düwmeler bezeg elementi hökmünde hem ulanylýar. Erkekleriň lukmançylyk köýnegi "VIP"- amatly we rahat. Egin - eşigiň matasy ýeňil we howa geçirýär. Metal düwmeler sebäpli geýimi aňsatyk bilen çykaryp we ýuwup bolýar, mata gaty çalt guraýar.

Lukmançylyk köýnegi "VIP", hemişe işde we wagtyna sarpa goýýan erkekler üçin amatlydyr.