Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
Töleg

Häzirki wagtda internet-saýtymyzda tölegiň iki görnüşi bar: 

  • «Nagt töleg»
  • «Terminal boýunça töleg»

Haryt sargyt edeniňizde Özüňiz üçin amatly  görnüşini “Sebet” sahypasynda görkeziň.

“Nagt töleg” – Siz haryt üçin tölegi kurýer getirip berende töleýäňiz.

“Terminal boýunça töleg” – biziň kurýerimiz Siziň ýanyňyza terminal bilen barýar we Siz tölegi öz bank kartyňyzdan töläp bilersiňiz.