Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
Eltip bermek

Eltip bermek Türkmenistanyň ähli sebitlerinde, şol sanda Aşgabat şäherinde amala aşyrylýar.

Aşgabadyň içinde eltip bermek 24 sagadyň dowamynda amala aşyrylýar. Sargytlaryň iň pes mukdary 100 TMT we eltip bermek mugt.

Welaýatlara eltmek 48 sagadyň dowamynda amala aşyrylýar. Jemi 1500 TMT sargyt edende, eltip bermek mugt. Sargyt mukdary 1500 TMT-den az bolsa, eltip bermek bahasy 50 TMT bolar.

Web sahypasynda ýa-da programmada sargyt ýerleşdirenden soň, buýrugy tassyklamak üçin operator size ýüz tutar (Eger operator bir iş gününiň dowamynda görkezilen telefon belgisinde müşderä baryp bilmese, şeýle sargyt ýatyrylar).

Operator sargyt goýlanda görkezilen telefon belgisinde müşderi bilen habarlaşýar. Eltip bermek, görkezilen adrese amala aşyrylýar. Size beren telefon belgiňiziň we salgyňyzyň dogrulygyny barlamagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg, sargyt barlanylandan we kabul edilenden soň haryt alnandan soň amala aşyrylýar.