Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Trikolor" bluzasy
"Trikolor" bluzasy
"Trikolor" bluzasy
"Trikolor" bluzasy
"Trikolor" bluzasy
"Trikolor" bluzasy
"Trikolor" bluzasy
"Trikolor" bluzasy
"Trikolor" bluzasy
320.00 TMT

Owadan aýal köýnegi “Trikolor” – gysga ýeňli we oýumly dik ýakaly lukmançylyk köýnegi. Gapdal we döş jübüleri iki reňkde bezeg bilen nezelendir: gyzyl we gök. Köýnek öň tarapynda metal düwmeler bilen berkidilýar. Gerek bolsa köýnegi aňsatlyk bilen çykaryp bolýar. Bezegler funksional, şeýle hem köýnekde bezeg elementi hökmünde hem ulanylýar.

Düwmeler poslamaýan metaldan ýasalýar, okislenmeýär we ýygy-ýygydan ýuwlandan we suwa ezip goýlandan soň daşky görnüşi zaýalanmaýar. Köýnegiň matasy gaty ýeňil, gowy dem alýar, ýygyrt düşmeýär. Aýal-gyzlaryň lukmançylyk köýnegi “Trikolor” – tutanýerli we ajaýyp lukmanlar üçin köýnek, döwrebaplygyň utgaşmasy bilen nusgawy dizaýny öz içine alýar.