Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Nadežda" halady
"Nadežda" halady
"Nadežda" halady
"Nadežda" halady
"Nadežda" halady
"Nadežda" halady
"Nadežda" halady
"Nadežda" halady
"Nadežda" halady
460.00 TMT

"Nadežda" ak lukmançylyk geýimiň ¾ ýeňleri bar. Modelde owadan görnüşi dik bezegli kesilen bar. Gapdallarda jübaleriň üstünde metal düwmeler bilen tikilen iki sany sazlanyp bilinýän kemerjikler bar. Modeliň dört jübüsi bar, ikisi gapdalda, ikisi döş töwereginde.

Geýim aňsatlyk bilen ýuwulýar, ütüklenýar we ideg etmek üçin köp gýüç talap etmeýär. Model çydamly plastmassadan ýasalan ak düwmeler bilen öň tarapynda berkidilýar. Düwmeler poslamaýan polatdan ýasalýar, şonuň üçin ýuwlandan ýa-da suwa ezip goýlandan soň hem görnüşi üýtgemeýär.