Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
"Leo" erkek köýnegi
450.00 TMT

Erkekleriň lukmançylyk köýnegi "Leo" owadan we amatly eşikdir. Şeýle köýnek hakyky erkek lukmanyň geýim - gejiminde bolmaly. Gysga ýeňli köýnek, reňkli matadan tikilen aýlawlar bilen sazlanyp bilner. Aýlawlar metal düwmeler bilen berkidilýär.

Köýnegiň ýakasy içi reňkli bezegli nusgawy ýaka. Ýakanyň iç tarapynda, ýakasy hapa bolsa görünmeýär. Bu uzak günüň dowamynda lukmaçylyk eşiginde bolan erkekler üçin amatly. Köýnegiň gapdallarynda iki sany amatly goýma jübüleri we kemer aýlawlarynyň we ýakasynyň bezeginiň reňkine gabat gelýän bir döş jübüsi bar.

Köýnek öň tarapynda metal düwmeler bilen berkidilýär. Düwmeler oksidlenmeýär we ýörite erginler bilen ýygy - ýygydan ýuwlandan we dezinfeksiýadan soň köýnegiň daşky görnüşi üýtgemeýär. Mata çydamly we ýeňil, ajaýyp dem alýar. Matany ýuwmak we ütüklemek aňsat, bu bolsa işleýän erkekler üçin möhümdir.