Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
"Italiýa" halady
530.00 TMT

Lukmançylyk aýal geýimi “Italiýa” - adaty uzyn ýeňli we iňlis ýakaly. Modeliň gapdal goýma jübüleri, amatly we sygymly. Döşüň deňinde iki sany goýma bezegli jübüleri bar. Olaryň hemmesi demir ýarym halka bilen reňkli kemerjik bilen bezelipdir.

Geýimiň bili giň guşak bilen daňylýar. Açyk görnüşde we daňylan görnüşde geýip bolýar. Model plastmassadan ýasalan ak düwmeler bilen öň tarapynda berkidilýär. Geýim eşigi ortaça dykyzlygy bolan ýeňil matadan tikilip, ajaýyp dem alýar. Geýilende ýygyrt düşmeýär we deformasiýa etmeýär.