Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
“Žasmin” halady
“Žasmin” halady
“Žasmin” halady
“Žasmin” halady
“Žasmin” halady
“Žasmin” halady
“Žasmin” halady
“Žasmin” halady
“Žasmin” halady
330.00 TMT

"Candaş" markaly ýörite matadan tikilen ¾ ýeňli, ajaýyp lukmançylyk geýimi "Žasmin". Bu modelde bil deňinde amatly jübiler we kemerjik bilen düwmeli döş jübüleri bar. Geýimiň ýakasy ýok, ol bezegli oýum bilen çalşyryldy. Görnüşi saklamak üçin bu bölek goşmaça çyzyk bilen tikilendir.

Tikin üçin, uzak wagtlap görnüşini saklaýan, düzüminde pagta bolan ýokary hilli mata ulanyldy. Geýim aňsatlyk bilen ýuwulýar, ütüklenýär we ideg etmek üçin köp güýç talap etmeýär. Model berk plastmassadan ýasalan ak düwmeler bilen öň tarapynda berkidilýär.