Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
“Wioletta” halady
“Wioletta” halady
“Wioletta” halady
“Wioletta” halady
“Wioletta” halady
“Wioletta” halady
“Wioletta” halady
“Wioletta” halady
“Wioletta” halady
490.00 TMT

Aýallaryň lukmançylyk geýimi "Wioletta", ýeňli owadan gysgaldylan model. Ýeňleriň manžetlary çydamly plastmassadan ýasalan düwmeler bilen bezelipdir. Ýakasyz halat, owadan şekilli oýuma eýe. Egin-eşikleriň gyralarynda reňkli bezeg bilen bezelen amatly goyma jübüleri bar.

Halat öň tarapynda düwmeler bilen berkidilýär. Düwmeler çydamly we poslamaýan metaldan ýasalan. Şeýle düwmeler oksidlenmeýär we ýygy-ýygydan ýuwlandan soň haladyň daşky görnüşini bozmaýar. Lukmançylyk aýal geýimi "Wioletta" owadan we amatly model. Mata ýeňil we içini görkezmeýär, mata dem alýar, ýuwmak we ütük etmek aňsat. Şeýle lukmançylyk eşiklerinde uzak günüň dowamynda özüňi rahat duýýarsyň.