Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Snežana" halady
"Snežana" halady
"Snežana" halady
"Snežana" halady
"Snežana" halady
"Snežana" halady
"Snežana" halady
"Snežana" halady
"Snežana" halady
470.00 TMT

Lukmançylyk geýimi “Snežana” aşagy tegelek kesilen nusgawy arassa model. Geýimiň ¾ ýeňleri bar. Modeliň amatly goýma gapdal we ýokarky jübüleri bar.

Egin-eşik aýratyn ideg talap etmeýär, mata aňsatlyk bilen tegmillerden ýuwulýar we aklygy saklaýar. Geýim eşigi öň tarapynda giň ak düwmeler bilen berkidilýär, düwmeleriň deşikleri ýyrtylmazlygy üçin goşmaça tikin bilen ýöredilýär.

Lukmançylyk geýimi özi asyl ýörite “Candaş” matasyndan tikilip, arassa berk tikinli. Model amatly we çydamlydyr.