Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
Halat "Molli"
450.00 TMT

Aýal lukmançylyk geýimi "Molli"- iňlis ýakaly ak geýim. Bezeg goşmasy modeliň özboluşlygyny görkezýär.

"Candaş" nyşany bolan metal düwmeler bu modeliň çep jübüsini bezeýär. Düwmeli kemer arka tarapdaky biliň ugrunda geçýär. Siziň amatlylygyňyz üçin aşakda kesik bar. Onda siz asylly we owadan görünersiňiz.

Marka matalarymyzdan ýasalan lukmançylyk eşikleri geýilende gyrmyzy ýa-da deformasiýa däl. Şeýle lukmançylyk eşigi umumy lukman, şepagat uýasy, kosmetolog we beýleki ugurlar boýunça lukman üçin ajaýyp sowgat bolup biler.