Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Malwina" halady
"Malwina" halady
"Malwina" halady
"Malwina" halady
"Malwina" halady
"Malwina" halady
"Malwina" halady
"Malwina" halady
"Malwina" halady
570.00 TMT

Lukmançylyk geýimi «Malwina» - nyň  ¾ ýeňleri we asman gök reňkli serpme manžetlary bar. Modeliň ýakasy dik görnüşinde tikilen, reňkli bezeg bilen hem bezelendir. Jikme - jikliklere üns bermegiň netijesinde bu model eýesiniň beden gurluşyny ajaýyp görkezýär.

Lukmançylyk geýiminiň gyralarynda sygymly şekilli jübüleri bar. Arka tarapdan tikilen guşagy bar. Berk ak düwmeler bar we geýim eşigi öň tarapyndan berkidilýär. Marka «Сandaş» mata ulanylýar, ol hem uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.