Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Iris" halady
"Iris" halady
"Iris" halady
"Iris" halady
"Iris" halady
"Iris" halady
"Iris" halady
"Iris" halady
"Iris" halady
460.00 TMT

Lukmançylyk eşigi "Iris" 3/4 gysga ýeňli markaly "Candaş" matadan tikildi. Modeliň ajaýyp dik ýakasy bar, içi goşmaça reňkli matalar bilen bezelendir. Goşmaça mata ýakanyň görnüşini saklamaga mümkinçilik berýär. Geýimiň gapdallarynda giň goýma jübüleri, döş meýdanynda klapanlar bilen ýapylýan jübüleri hem bar.

Geýim düwmeler bilen berkidilýär. Olar poslamaýan polatdan ýasalýar, şonuň üçin ýuwlandan ýa-da suwa ezip goýlandan soň hem daşky görnüşi üýtgemeýär.