Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
340.00 TMT

Aýallaryň lukmançylyk geýimi «Gloriýa» - ¾ ýeňli «Сandaş» markasynyň ýokary hilli pagta matasyndan tikildi. Bu modelde bil derejesinde amatly gapdal jübüleri we kemer bilen düwmeli döş jübüleri bar. Ýakasy iňlis dizaýnyna laýyklykda  tikildi.

Egin-eşik aýratyn ideg talap etmeýär, mata aňsatlyk bilen tegmillerden ýuwulýar we aklygy saklaýar. Geýim öň tarapynda giň ak düwmeler bilen berkidilýär we düwmeleriň deşikleriniň ýyrtylmazlygy üçin goşmaça tikin bilen ýöredilýär.