Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
“Wersaçe” formasy
“Wersaçe” formasy
“Wersaçe” formasy
“Wersaçe” formasy
“Wersaçe” formasy
“Wersaçe” formasy
“Wersaçe” formasy
“Wersaçe” formasy
“Wersaçe” formasy
330.00 TMT

Aýal - gyzlaryň lukmançylyk formasy "Wersaçe" - ¾ ýeňli gysgaldylan model. Ýakanyň ýerini owadan syrmaly bezeg tutýar. Altyn reňkdäki poslamaýan metaldan ýasalan gymmat bahaly daşlara meňzeş bezeg goşundylary ýokary hilli. Suwa ezip goýlandan we ýygy - ýygydan ýuwlandan soň syrma okislenmeýär we daşky görnüşini üýtgetmeýär.

Model ýokary hilli atlasdan tikildi. Tekiz mata beden gurluşynyň gözelligini nygtaýar. Gapdallarynda goşa goýma jübüleri we formanyň aşagynda kiçi kesişler bar. "Wersaçe" forma, aýratynlyklaryna görä lukmançylyk  eşiklerini iň köp talap edýän alyşlary hem kanagatlandyrar.