Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Lukman" formasy
"Lukman" formasy
"Lukman" formasy
"Lukman" formasy
"Lukman" formasy
"Lukman" formasy
"Lukman" formasy
"Lukman" formasy
"Lukman" formasy
290.00 TMT

Aýallaryň lukmançylyk formasy "Lukman" - gysga ýeňli owadan eşik. Ýakasyz gysgaldylan forma. Ýaka çep tarapynda iki reňkli timar matanyň goýulmagy bilen bezelen üçburçluk oýum bilen çalşylýar.

Geýimde döş jübüsi we iki sany amatly jübüleri bar. Çep tarap jübüsi, ýaka ýaly reňkli bezeg bilen bezeldi. Has amatly bolmagy üçin, formanyň aşagynda uly däl kesikler bar. Matanyň düzüminde pagta bar, ýeňil we howa geçirýär.

Mata ideg etmek üçin köp güýç talap etmeýär, ýuwmak we ütüklemek aňsat. Bu forma owadan we rahat. Iş gününiň dowamynda ajaýyp görünmek we rahat duýmak isleýänler üçin ajaýyp saýlaw.