Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Egoist" bluzony
"Egoist" bluzony
"Egoist" bluzony
"Egoist" bluzony
"Egoist" bluzony
"Egoist" bluzony
"Egoist" bluzony
"Egoist" bluzony
"Egoist" bluzony
460.00 TMT

Erkekleriň lukamnçylyk köýnegi "Egoist" - uzyn ýeňli gysgaldylan geýim. Manžetly ýeňler reňkli bezeg bilen bezelen. Ýakasy standart däl dik ýaka. Egin - eşigiň amatly gapdal we ýokarky döş goýma jübüleri bar.

Köýnek öň tarapynda düwmeleri bilen berkidilýär. Düwmeleri açmak we berkitmek çalt we aňsat. Gerek bolsa köýnegi çykarmak we ýuwmak aňsat. Geýim düzüminde pagta bar matadan tikilen, içini görkezmeýär, çalt guraýar we ütüklemek aňsat. Bu model rahatlygy we wagtyna baha berýän erkekler üçin amatlydyr.