Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
"Era" bluzony
350.00 TMT

Erkekleriň lukmançylyk köýnegi "Era" uzyn ýeňli gysgaldylan model. Köýnegiň ýakasy dik. Köýnegiň gapdallarynda amatly goýma jübüleri bar. Döşüň ýokarky jübüsi "Candaş" nyşany we kemerjik bilen bezeldi.

Lukmançylyk erkekleriň köýnegi "Era" ýokary hilli matadan tikildi. Mata ýeňil we gowy dem alýar. Geýilende ýygyrt düşmeýär deformasiýa etmeýär. Köýnek öň tarapynda metal düwmeler bilen berkidilýär. Düwmeler oksidlenmeýär we ýörite erginler bilen ýygy - ýygydan ýuwlandan we dezinfeksiýa edilenden soň hem geýimiň daşky görnüşini üýtgetmeýär.

Bu forma erkekler üçin ajaýyp saýlawdyr, ýuwmak aňsat we çalt guraýar. Erkekleriň könegi "Era" nusgawy we lukmançylyk balak bilen sazlaşdyrmak aňsat.