Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Awrora" halady
"Awrora" halady
"Awrora" halady
"Awrora" halady
"Awrora" halady
"Awrora" halady
"Awrora" halady
"Awrora" halady
"Awrora" halady
450.00 TMT

Lukmançylyk geýimi “Awrora” eýesiniň gözelligini we zenanlygyny nygtaýan ajaýyp we rahat aýal-gyzlaryň lukmançylyk modeli. Geýimiň ýeňleri  gysgaldylan - uzynlygy ¾.

Owadan serpme tegelek ýaka  öň tarapynda asimmetrik görnüşe öwrülýär. Geýim öň tarapynda reňkli matadan tikilen giň guşak bilen daňylýar. Gapdallarynda has amatly bolmagy üçin burçda tikilen jübüleri bar. Jübüleriň kesimi we ýakasynyň gyralary guşagyň reňkine laýyk owadan bezeg bilen bezelipdir.

Aýallaryň lukmançylyk geýimi “Awrora” lukmanlar üçin moda ugrunda hiç wagt ýitmeýän tutanýerli we owadan model.