Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Servet" mokasinler
"Servet" mokasinler
"Servet" mokasinler
400.00 TMT

Lukmançylyk mokasinler işde-de, gündelik durmuşda-da köp ýörän her bir adam üçin amatlydyr. Eger köplenç aýaklaryňyzda rahatsyzlyk duýsaňyz we şeýle ýagdaý köp bolsa, bu ajaýyp mokasinleri hakykatdanam halarsyňyz. Esasanam lukmançylyk, jemgyýetçilik iýmiti kärhanasynda ýa-da rahatlyk we stil zerur bolan başga bir ugurda geýmek üçin gowy.

Aýrylýan petekler - arassaçylygy gaty talap edýän iş şertleri üçin tehnologiýa tarapyndan işlenip düzüldi. Şol bir wagtyň özünde, anti-statik häsiýetleri howpsuzlygy ýokarlandyrýar, berkligim saklaýar, rahatlygy we hilini kepillendirýär. Lukmançylyk mokasinlerinde - günüň dowamynda rahat geýmäge goşant goşýan aýagyň goşmaça howa çalyşygy bar.