Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
Bokal
Bokal
Bokal
70.00 TMT

Lukmançylyk suraty bolan bokal, lukmançylyk pudagynda işleýän kärdeşler, dostlar, garyndaşlar üçin ajaýyp sowgatdyr. Bokal gaty amatly, bokalyň reňkleri pozulmaýar we zyýanly däl.

"Iň oňat lukman", "Sag bol lukman" ýazgyly bokal ýaly sowgat, sizi begendirer we her gün sizi tolgunma bilen ýatladar.