Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
“Nežnost” halady
“Nežnost” halady
“Nežnost” halady
“Nežnost” halady
“Nežnost” halady
“Nežnost” halady
“Nežnost” halady
“Nežnost” halady
“Nežnost” halady
480.00 TMT

Aýallaryň lukmançylyk geýimi “Nežnost”  öz adyna  mynasyp. Tikinmek üçin az mukdarda poliester ýumşak pagta mata ulanyldy.

Geýimiň ýeňleri ¾ we reňkli bezegli açyk manžetlary bar. Ýakasy bezegli kesilmegi bilen tekiz ýatýar. Isleseňiz, ýakanyň daşky görnüşini üýtgedip bilersiňiz, munuň içini iki öwüşgünli reňkli goýmalar nazara alyndy.

Modeliň gapdallarynda çuňňur kesilen jübüleri bar. Geýim eşigi öň tarapynda giň ak düwmeler bilen berkidilýär. Olar üçin ýerler goşmaça aýlawly tikiş bilen kesilen. Ol hem zaýalanmakdan goraýar.